TRẠM BIẾN ÁP 110/22KV KCN NHƠN TRẠCH 5

Mô tả

Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch 5 và hệ thống 22kV được IDICO đầu tư xây dựng và quản lý vận hành phục vụ cấp điện cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 và các khu công nghiệp lân cận.

1. Vị trí: KCN Nhơn Trạch 5 - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

2. Công suất: 189MVA, gồm 03 máy biến áp 63MVA-110/22kV

4. Các mốc tiến độ:

- Khởi công: năm 2010

- Hoàn thành: năm 2011

5. Tổng mức đầu tư: 206,5 tỷ đồng

6. Chủ đầu tư và quản lý vận hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO