TRẠM BIẾN ÁP 110/22KV KCN NHƠN TRẠCH 1

Mô tả

Trạm biến áp 110/22kV KCN Nhơn Trạch 1 và hệ thống 22kV được IDICO đầu tư xây dựng và quản lý vận hành phục vụ cấp điện cho Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 và các khu công nghiệp lân cận, kết nối mạch vòng với Trạm biến áp 110kV KCN Nhơn Trạch 5.

1. Vị trí: KCN Nhơn Trạch 1 - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

2. Công suất: 182MVA, gồm 02 MBA 63MVA, 01 MBA 40MVA và 01 MBA 16MVA-110/22kV

4. Các mốc tiến độ:

- Khởi công: năm 1997

- Hoàn thành: năm 1998

- Nâng công suất: năm 2016

5. Tổng mức đầu tư: 138 tỷ đồng

6. Chủ đầu tư và quản lý vận hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO