Tags: idico-linco

01/09/2023
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO tiền thân là Công ty xây lắp dân dụng công nghiệp Long An được thành lập vào năm 1983. Năm 1994, công ty được đổi tên là Công ty xây dựng Long An và là Công ty xây dựng hạng I trên địa bàn tỉnh Long An vào năm 1996. Đến năm 2001, đổi tên thành Công ty Đầu tư xây dựng Long An.