THI CÔNG NHÀ MÁY XI MĂNG BÌNH PHƯỚC

Mô tả

1.Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Bình Phước
2.Địa chỉ: Huyện Chơn Thành- Tỉnh Bình Phước
3.Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ximăng Hà Tiên 1
4. Nhà thầu thi công xây dựng: Tổng công ty IDICO-CTCP
5. Giá trị gói thầu: 227,985 tỷ VNĐ
6. Tiến độ thi công: Triển khai từ tháng 12/2009, hoàn thành 480 ngày