NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK MI 4B

Mô tả

Công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 - Tỉnh Quảng Nam thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn gồm có 02 bậc thang thủy điện, bậc trên là thủy điện Đak Mi 4A và bậc dưới là Đak Mi 4B. Trong đó, bậc dưới Đak Mi 4B ứng dụng công nghệ mới với kết cấu đập tràn dạng phím Piano kết hợp zig - zag.   

1. Tên: Nhà máy thủy điện Đak Mi 4B

2. Vị trí: Xã Phước Hòa - Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam

3. Công suất: 42MW, gồm 02 tổ máy

4. Sản lượng điện bình quân năm: 752,51 triệu kWh, trong đó Đak Mi 4B: 163,17 triệu kWh. 

5. Các mốc tiến độ:

- Khởi công: ngày 21 tháng 4 năm 2007

- Phát điện Tổ máy số 1: ngày 20 tháng 02 năm 2012

- Phát điện Tổ chức số 2: ngày 24 tháng 02 năm 2012

- Hoàn thành: ngày 10 tháng 5 năm 2012

6. Tổng mức đầu tư: 5.630 tỷ đồng, trong đó Đak Mi 4B:               tỷ đồng

7. Chủ đầu tư và tổng thầu xây lắp: IDICO

8. Đơn vị quản lý vận hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi