NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐAK MI 4A

Mô tả

Công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 - Tỉnh Quảng Nam thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn gồm có 02 bậc thang thủy điện, bậc trên là thủy điện Đak Mi 4A và bậc dưới là Đak Mi 4B. Trong đó, bậc trên Đak Mi 4A ứng dụng công nghệ mới với kết cấu đập tràn bê tông đầm lăn (RCC). 

1. Tên: Nhà máy thủy điện Đak Mi 4A

2. Vị trí: Xã Phước Hòa - Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam

3. Công suất: 148MW, gồm 02 tổ máy

4. Sản lượng điện bình quân năm: 752,51 triệu kWh, trong đó Đak Mi 4A: 589,34 triệu kWh

5. Các mốc tiến độ:

- Khởi công: ngày 21 tháng 4 năm 2007

- Phát điện Tổ máy số 1: ngày 17 tháng 01 năm 2012

- Phát điện Tổ máy số 2: ngày 10 tháng 4 năm 2012

- Hoàn thành: ngày 10 tháng 5 năm 2012

6. Tổng mức đầu tư: 5.630 tỷ đồng, trong đó Đak Mi 4A:        tỷ đồng

7. Chủ đầu tư và tổng thầu xây lắp: IDICO

8. Đơn vị quản lý vận hành: Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi