NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG

Mô tả

Công trình Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng - Tỉnh Bình Phước thuộc Quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Bé, là bậc thang phía hạ lưu Nhà máy thủy điện Thác Mơ và Cần Đơn. Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng là “sản phẩm đầu tay” của IDICO trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Nhà máy thủy điện.
 

1. Tên: Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng

2. Vị trí: Xã Long Bình - Huyện Phú Riềng - Tỉnh Bình Phước

3. Công suất: 51MW, gồm 02 tổ máy

4. Sản lượng điện bình quân năm: 228,0 triệu kWh

5. Các mốc tiến độ:

- Khởi công: ngày 24 tháng 11 năm 2003

- Phát điện tổ máy số 1: ngày 13 tháng 10 năm 2006

- Phát điện tổ máy số 2: ngày 25 tháng 01 năm 2007

- Hoàn thành: ngày 07 tháng 7 năm 2007

6. Tổng mức đầu tư: 1.091 tỷ đồng

7. Chủ đầu tư và tổng thầu xây lắp: IDICO

8. Đơn vị quản lý vận hành: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO