Lắp đặt thiết bị cơ điện công trình Thủy điện Đak Mi 3

Mô tả

1. Tên dự án: Lắp đặt thiết bị cơ điện công trình Thủy điện Đak Mi 3
2. Địa chỉ: Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam
3. Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
4. Nhà thầu thi công xây dựng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)
5. Giá trị gói thầu: 31,926 tỷ VNĐ
6. Tiến độ thi công: Tháng 03/2016 - 07/2017