21/03/2019
Lượt xem: 14292

Khẩn trương hoàn thành công tác quyết toán vốn Nhà nước tại IDICO

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc thoái phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).


Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 do IDICO đầu tư tại Đồng Nai.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ và cơ quan liên quan, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm giữa phương án Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện thoái phần vốn Nhà nước tại IDICO và phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn đó về Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) để cơ quan này thực hiện, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công tác thoái phần vốn Nhà nước tại IDICO theo đúng quy định pháp luật, mang lại hiệu quả cao nhất cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn Nhà nước tại IDICO và bàn giao sang Cty CP theo đúng quy định pháp luật.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó thực hiện rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với những doanh nghiệp không có trong danh sách tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg tương tự như trường hợp của IDICO.

Bộ Tài chính theo thẩm quyền, nghiên cứu, hướng dẫn việc hạch toán chi phí hợp đồng tư vấn lần hai đối với trường hợp SCIC phải ký lại hợp đồng tư vấn theo quy định pháp luật khi các bộ, ngành, địa phương trước khi thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về SCIC đã tiến hành một số bước trong quy trình thoái vốn Nhà nước, đã ký kết và thực hiện các hợp đồng tư vấn định giá. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- theo nguồn baoxaydung.com.vn -