GIỚI THIỆU
IDICO

Tổng công ty IDICO - CTCP (Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam) được thành lập năm 2000 với xuất phát là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng. Hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển khu công nghiệp, thủy điện, giao thông, nhà ở và đô thị, thi công xây lắp. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến nay, IDICO đã trở thành một tập đoàn vững mạnh hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với mã chứng khoán IDC. Vốn điều lệ quy mô 3.300 tỷ đồng; vốn hóa thị trường đã đạt trên 1 tỷ đô la vào tháng 11/2021; tổng tài sản trên 17.013 tỷ đồng (tăng trên 20 lần); doanh thu hàng năm 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận 2.054 tỷ đồng (theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán tại 31/12/2022). IDICO hiện có 22 công ty con và công ty liên kết có mặt trên cả nước với hơn 5.000 nhân viên với quản lý cao, kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm.

22NĂM
Hình thành Phát triển
3.300 tỷ đồng
Vốn điều lệ
17.013�tỷ đồng
Tổng tài sản
7.500 tỷ đồng
Doanh thu hàng năm
2.054tỷ đồng
Lợi nhuận hàng năm
dau_tu_de_phat_trien_1
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG:

Với phương châm "Đầu tư để phát triển", IDICO không ngừng tìm kiếm, nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung; Năng lượng điện; giao thông và tổ chức quản lý vận hành, vận hành kinh doanh của các dự án một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

img2_1
Chính sách chất lượng:

1.Đáp ứng nhu cầu và làm hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao nhất;

2. Thường xuyên nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động;

3.Xác định và cung cấp đủ nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

la_ban_1
Định hướng phát triển:

Với mô hình hoạt động mới là công ty cổ phần, IDICO vẫn nhất quán với chiến lược "đầu tư để phát triển", trong đó định hướng phát triển của IDICO dựa trên nguyên tắc nguồn nhân lực là bước quan trọng, quản trị là một giai đoạn quan trọng và thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp là một nhiệm vụ thường xuyên.

IDICO sẽ tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và đầu tư phát triển các dự án hiệu quả, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông, điện ...; khai thác tối ưu và sử dụng quỹ đất hiện có và tối đa hóa lợi thế của doanh nghiệp để thương hiệu IDICO ngày càng được củng cố và phát triển bền vững.

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Năm 2000
Thành lập IDICO

IDICO được thành lập theo Văn bản số 1011/CP-ĐMDN ngày 7/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD ngày 06/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các Công ty: Phát triển đô thị và khu công nghiệp, Xây dựng dầu khí, Xây dựng Miền Tây trực thuộc Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân các địa phương.

IDICO thành lập nhằm tập trung các nguồn lực về tài chính, kỹ thuật, năng lực quản lý, thiết bị… để thực hiện đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư tập trung; đầu tư phát triển các dự án giao thông, thủy lợi, thủy điện, sản xuất công nghiệp và phát triển nhà… Trong đó, lĩnh vực đặc thù và nòng cốt của IDICO là đầu tư phát triển các khu công nghiệp.

Năm 2006
Chuyển mô hình hoạt động Công ty Mẹ - Công ty Con

IDICO chuyển đổi hình thức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con theo Quyết định số 1768/QĐ-BXD ngày 21/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2010
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành TNHH một thành viên

IDICO được chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 615/QĐ-BXD ngày 10/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2018
Cổ phần hóa IDICO

IDICO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập vào ngày 24/02/2018, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/3/2018 và ngày 10/5/2018 đổi tên thành Tổng công ty IDICO - CTCP.

IDICO đã và đang không ngừng kiện toàn, sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tích cực tham gia đầu tư phát triển các dự án, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng trong và ngoài nước trên các tất cả lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hơn nữa vị thế và thương hiệu IDICO đã được khẳng định trên thị trường trong nước và quốc tế.

2000
2006
2010
2018
Biểu đồ tăng trưởng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh
Bieu_do_tang_truong_-_sua
Sơ đồ tổ chức
2023.04.21.So_do_to_chuc
IDICO VIDEO
20 NĂM