IDICO - DAK MI 3 tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018

Thứ tư, 01 Tháng 8 2018 00:00


Ngày 31/7/2018, Chi nhánh Tổng công ty IDICO - CTCP - Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 (IDICO - DAK MI 3) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2018. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty IDICO, đại diện BCH Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi cùng 49 đại biểu là CBCNV của IDICO - DAK MI 3.

IDICO-Dakmi3 HN NLD 1
Toàn cảnh Hội nghị Người lao động năm 2018


Hội nghị Người lao động năm 2018 của IDICO - DAK MI 3 đã thảo luận, thông qua các nội dung báo cáo kết quả đầu tư xây dựng năm 2017; Phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo công tác giám sát thực hiện Hợp đồng lao động, tình hình thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và các nội quy, quy chế trong năm 2017 tại Chi nhánh.


Hội nghị cũng đã thông qua Thỏa ước lao động tập thể năm 2018 và Nội quy lao động tại Chi nhánh IDICO - DAK Mi 3 và tiến hành bầu Ban thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc gồm 5 đoàn viên công đoàn, do ông Nguyễn Phước - Phó Giám đốc Chi nhánh làm Chủ tịch Công đoàn


IDICO-Dakmi3 HN NLD 2
Lãnh đạo và Chủ tịch công đoàn IDICO-DAK MI 3 ký kết Thỏa ước lao động tập thể.


Trong không khí dân chủ và thẳng thắn hội nghị đã thảo luận đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh và lợi ích của người lao động.


Ông Đỗ Xuân Yến - Giám đốc Chi nhánh đã giải đáp những đề xuất và kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, nhận được sự nhất trí và đồng thuận cao của toàn thể Hội nghị.


Hội nghị đã kêu gọi người lao động trong Chi nhánh nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, nâng cao tự giác trong lao động, chủ động sáng tạo, nghiên cứu xây dựng các đề tài khoa học để cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  được giao, coi trọng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

                                                                                                       - Tổng công ty IDICO - CTCP -