Đảng bộ Tổng Cty IDCO - CTCP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018 00:00

 

Ngày 27/7 tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng Cty Đầu tư phát triển đô thị Việt nam IDICO - CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) của Đảng.Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng Ủy khối Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh
triển khai các Nghị quyết đến cán bộ Tổng Cty IDICO - CTCP.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Ủy khối Bộ Xây dựng, đồng chí Ninh Mạnh Hồng - Đảng ủy viên Khối, Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Tổng Cty và trên 70 cán bộ, đảng viên một số chi bộ trực thuộc IDICO tham dự.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đồng chí đã làm rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng của Nghị quyết trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Làm rõ và phân tích sâu 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết. Trong đó, Trung ương quyết tâm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc...

Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, đồng chí báo cáo viên làm rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nội dung cải cách, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 nội dung tổ chức thực hiện về cải cách tiền lương của trung ương là tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương.

Theo Nghị quyết hằng năm, Trung ương sẽ dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách chính sách tiền lương.

Trả lương phải đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Phân tích 5 quan điểm chỉ đạo, 11 nội dung cải cách, 5 nhiệm vụ, giải pháp và 4 nội dung tổ chức thực hiện nghị quyết của Trung ương, đồng chí báo cáo viên khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Tổng Công ty đã tổ chức sơ kết hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

- Nguồn baoxaydung.com.vn - 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: