IDICO tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ sáu, 23 Tháng 12 2016 08:55


Ngày 23/12/2016, tại trụ sở Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


IDICO HN_trien_khai_pho_bien_CT_05_TW

Đ/c Phạm Minh Hiệp - PTGĐ IDICO phát biểu khai mạc Hội nghị.


Tham dự Hội nghị gồm có: Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên BTV ĐUK cở sở Bộ Xây dựng-Trưởng ban Tuyên giáo; Đ/c Nguyễn Văn Đạt - TGĐ IDICO; các đồng chí PTGĐ, trưởng, phó các phòng ban Tổng công ty IDICO và toàn thể các đồng chí đảng viên trong hệ thống IDICO.


IDICO -_trien_khai_CT05
Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc, Ủy viên BTV ĐUK cở sở Bộ Xây dựng-Trưởng ban Tuyên giáo phổ biến chỉ thị 05-CT/TW
và thông tin tình hình chính trị - xã hội, biển đông.

 

Hội nghị đã nghe Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị…

 

Ngoài ra, tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Xuân Ngọc thông báo về tình hình chính trị - xã hội trong và ngoài nước, diễn biến tình hình biển đông trong thời quan qua.


 IDICO-HN trien_khai_CT_05
Đ/c Nguyễn Văn Đạt - TGĐ IDICO phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Đạt - TGĐ IDICO thay mặt toàn thể cán bộ đảng viên tiếp thu việc phổ biến, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và mong rằng cán bộ đảng viên trong hệ thống IDICO tự nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vận dụng có hiệu quả vào đời sống hằng ngày và trong công việc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đưa IDICO ngày càng phát triển.

 

Thông qua Hội nghị đã giúp toàn bộ đảng viên nắm vững, hiểu rõ và thống nhất những nội dung, tuyên truyền những điểm mới của Chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên.

- Tổng công ty IDICO -
 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: