IDICO-SHP nâng cao công tác an toàn vệ sinh lao động

Thứ sáu, 24 Tháng 8 2018 00:00


Ngày 23/8/2018, tại Trụ sở làm việc, Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) đã tổ chức khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2018 cho toàn thể CBCNV Công ty.


 IDICO-SHP NC ATVSLD 1
CBCNV IDICO-SHP tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Trong khóa huấn luyện, giảng viên của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II đã giới thiệu cho đội ngũ CBCNV Công ty toàn bộ các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước quy định về công tác An toàn vệ sinh lao động, các nội dung quan trọng trong Quy trình An toàn điện, Quy trình vận hành thiết bị nâng, Quy trình vận hành thiết bị áp lực… đưa ra minh chứng các vụ tai nạn lao động đã xảy ra trong thực tế và phân tích đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm.

Ngoài ra, CBCNV còn được hướng dẫn thực hành các tình huống sơ cấp cứu khi có sự cố, tai nạn xảy ra và những phương pháp mới để cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động. 


IDICO-SHP NC ATVSLD 2 
Giảng viên hướng dẫn thực hành cách thức sơ cấp cứu


Khóa huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2018 đã giúp đội ngũ CBCNV Công ty nâng cao ý thức về vấn đề An toàn lao động - Vệ sinh công nghiệp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

                                                                                                            
  - Tổng công ty IDICO - CTCP -Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: