ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO NĂM 2018

Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 00:00


Ngày 26/04/2018, tại tòa nhà IDICO-URBIZ, địa chỉ khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

Đến tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 88,62% số cổ đông có quyền biểu quyết và các quý vị khách mời.


 

LAMAIDICO-DHCD 2018-1
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

 

Đại hội được nghe báo cáo nhiều nội dung quan trọng về công tác quản trị, kết quả thực hiện và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó, kết quả SXKD năm 2017 đạt doanh thu 278,723 tỷ đồng, lợi nhuận 11,152 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 15%; Đề ra kế hoạch SXKD năm 2018 với giá trị doanh thu 240 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 10 tỷ đồng và chia cổ tức tối thiểu 12%. Sau quá trình thảo luận, Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023; một số nội dung khác.
LAMAIDICO-DHCD 2018-2

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

 

LAMA IDICO có trụ sở và nhà máy cơ khí tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai với ngành nghề kinh doanh chính là lắp đặt dây chuyền thiết bị công nghệ; gia công chế tạo kết cấu thép, bồn dầu, bồn bể chịu áp lực, khu thép tiền chế, thiết bị cơ khí cho các nhà máy sản xuất công nghiệp như: thủy điện, nhiệt điện, lọc dầu, xi măng, thép, giấy...

 

 - Tổng công ty IDICO - CTCP -Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: