LỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN IDICO

Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 08:46

 

Tổng công ty IDICO trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của các đơn vị thành viên chi tiết như sau:


TT

Tên Đơn vị

Kế hoạch ĐHĐCĐ

Thời gian

Địa điểm

I

Công ty thành viên

 

 

1

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON)

08h00 ngày 19/4/2018

Trụ sở Công ty, số 100 Đường D2,Bình Thạnh, Tp. HCM

2

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10)

13h30 ngày 20/4/2018

K/sạn Cửu Long, Tp. Cần Thơ

3

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP)

08h30 ngày 21/4/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Bình Phước

4

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

08h30 ngày 27/4/2018

Trụ sở Công ty, Tp. Vũng Tàu

5

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO)

08h30 ngày 27/4/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Long An

6

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO)

08h00 ngày 02/5/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Đồng Nai

7

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

08h00 ngày 16/5/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Đồng Nai

II

Công ty liên kết

 

 

1

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)

08h30 ngày 26/4/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Đồng Nai

2

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)

08h00 ngày 27/4/2018

Khu du lịch Tân Cảng, Tp.HCM

3

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

08h00 ngày 19/4/2018

K/sạn EROS PALACE, tỉnh Đồng Nai

 

- Tổng công ty IDICO - CTCP -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: