LỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN IDICO

LỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN IDICO

Thứ tư, 18 Tháng 4 2018 08:46

 

Tổng công ty IDICO trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của các đơn vị thành viên chi tiết như sau:


TT

Tên Đơn vị

Kế hoạch ĐHĐCĐ

Thời gian

Địa điểm

I

Công ty thành viên

 

 

1

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO (IDICO-INCON)

08h00 ngày 19/4/2018

Trụ sở Công ty, số 100 Đường D2,Bình Thạnh, Tp. HCM

2

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10)

13h30 ngày 20/4/2018

K/sạn Cửu Long, Tp. Cần Thơ

3

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP)

08h30 ngày 21/4/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Bình Phước

4

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (IDICO-CONAC)

08h30 ngày 27/4/2018

Trụ sở Công ty, Tp. Vũng Tàu

5

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO (IDICO-LINCO)

08h30 ngày 27/4/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Long An

6

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO)

08h00 ngày 02/5/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Đồng Nai

7

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển vật liệu IDICO (IDICO-MCI)

08h00 ngày 16/5/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Đồng Nai

II

Công ty liên kết

 

 

1

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)

08h30 ngày 26/4/2018

Trụ sở Công ty, tỉnh Đồng Nai

2

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI)

08h00 ngày 27/4/2018

Khu du lịch Tân Cảng, Tp.HCM

3

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO

08h00 ngày 19/4/2018

K/sạn EROS PALACE, tỉnh Đồng Nai

 

- Tổng công ty IDICO - CTCP -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: