Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

Thứ sáu, 19 Tháng 8 2016 02:48


Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

              (Ban hành kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 


ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

VÀ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(IDICO)

 

 

             Trụ sở chính     : 151ter Nguyễn Đình Chiểu Phường 6, Quận 3,

                                         Thành phố Hồ Chí Minh

             Điện thoại         : 08.38438883

             Website             : www.idico.com.vn

 

** Thông tin chi tiết điều lệ **

- Phòng Tài chính kế toán IDICO -
 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: