IDICO- Công bố thông tin tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 08:29

 

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng năm 2017 như sau:


IDICO-bao cao_tai_chinh_hop_nhat_6_thang_2017


** Thông tin chi tiết **

- Tổng công ty IDICO -Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: