IDICO công bố thông tin tài chính năm 2016

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 01:00


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2016 như sau:


BCTC CTY_ME_2016

* Thông tin chi tiết *

- Phòng tài chính kế toán IDICO -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: