IDICO - công bố thông tin tài chính quý 2 năm 2016

Thứ ba, 06 Tháng 9 2016 03:04


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp quý 2 năm 2016 như sau:


IDICO -_thong_tin_tai_chinh_quy_II_2016


**  Thông tin tài chính chi tiết  **

- Phòng tài chính kế toán IDICO -