Tin Hoạt Động

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO NĂM 2018

2018-04-27
Ngày 26/04/2018, tại tòa nhà IDICO-URBIZ, địa chỉ khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đoàn thanh niên

Tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2018

2018-04-24
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và tiếp tục bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018...

Tin Ngành

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam

2018-04-27
  Ngày 27/4/2018, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Trịnh Đình Dũng Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;...  

Cổng công bố thông tin doanh nghiệp

Thứ bảy, 20 Tháng 8 2016 03:55


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước).
 

Với các nội dung ban hành như sau:

     - Phụ lục III - Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm.

-          - Phụ lục IV - Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
 

-          - Phụ lục V:

           + Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2016

           + Biểu 1 - Kết quả SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

           + Biểu 2 - tình hình đầu tư tại các công ty con do công ty mẹ nắm cổ phần chi phối
 

-          - Phụ lục VII - tình hình thực hiện sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp năm 2016


     - Phụ lục VIII:

                   + Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu doanh nghiệp

            + Biểu 2 - các QĐ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp

            + Biểu 3 - thống kê các cuộc họp của HĐTV hoặc chủ tịch Tổng công ty

 

            + Biểu 4 - thống kê các nghị quyết / quyết định của HĐTV tổng công ty

            + Biểu 5 - thống kê các báo cáo của kiểm soát viên Tổng công ty


    - Phụ lục IX:

           + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 - công ty mẹ

           + Báo cáo tình hình tài chính công ty mẹ Quý II -2015

           + Báo cáo hợp nhất kiểm toán 2015

     - Phụ luc X -  chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

     - Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016

     - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - công ty mẹ

 

** Nội dung chi tiết công bố thông tin doanh nghiệp **

- Tổng công ty IDICO -