Tin cổ phần hóa

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược công ty mẹ - Tổng công ty IDICO

Thứ hai, 13 Tháng 11 2017 07:11

Bộ Xây dựng Thông báo kết quả số 2674/BCĐ ngày 9/11/2017 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược công ty mẹ - Tổng công ty IDICO...


BXD Thong_bao_KQ_lua_chon_nha_dau_tu_chien_luoc

HỘI THẢO CƠ HỘI ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN VIỆT NAM

Thứ sáu, 22 Tháng 9 2017 07:49


Ngày 21/9/2017, tại khách sạn The Reverie Sài Gòn, Tp.HCM, Tổng công ty IDICO phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tổ chức hội thảo ...

IDICO -_IPO_trang_chinh

Cổng bố thông tin doanh nghiệp 2017

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 06:35

 

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

Cong-bo-TT 1600x400

IDICO- Công bố thông tin tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 08:29

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng năm 2017..


IDICO-bao cao_tai_chinh_hop_nhat_6_thang_nam_2017

IDICO công bố thông tin tài chính năm 2016

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 01:00


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2016 như sau:

BCTC cong_ty_me_nam_2016

IDICO - Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 2015

Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 02:34


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính hợp nhất...


IDICO-BCTC hop_nhat_2015__kiem_toan-_nen

IDICO - Báo cáo tài chính Công ty Mẹ đã kiểm toán 2015

Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 02:04


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính Công ty Mẹ...


IDICO-BCTC CTY_Me_2015_kiem_toan

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 5