Tin cổ phần hóa

Phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ

Thứ tư, 23 Tháng 8 2017 00:23


Ngày 21/8/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 865,866,1941/TB-BCD về việc phê duyệt tiêu chí,...


ipo doanh_nghiep_NN

IDICO corporation-one member company limited:audited consolidated finacial statements for the year ended 31 december 2016

Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 08:13


AUDITED CONSOLIDATED FINACIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016


 kiem toan_2016_cong_ty_Me_Eng_-nho

IDICO corporation-one member company limited:audited finacial statements for the year ended 31 december 2016

Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 07:59


AUDITED FINACIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016


kiem toan_2016_cong_ty_Me_Eng_-nho

Cổng bố thông tin doanh nghiệp 2017

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 06:35

 

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

Cong-bo-TT 1600x400

IDICO công bố thông tin tài chính năm 2016

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 01:00


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2016 như sau:

BCTC cong_ty_me_nam_2016

IDICO tổ chức hội nghị đại biểu người lao động thông qua phương án cổ phần hóa

Thứ tư, 07 Tháng 12 2016 06:57

 

Thực hiện công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ cũng như việc thực hiện Quyết định của Bộ Xây dựng về cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Hoi du_PA_CPH

Cổng công bố thông tin doanh nghiệp

Thứ bảy, 20 Tháng 8 2016 03:55

 

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp.
 

IDICO cong_bo_thong_tin

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 2 trong tổng số 3