Tin cổ đông

Cổng bố thông tin doanh nghiệp 2017

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 06:35

 

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

Cong-bo-TT 1600x400

IDICO- Công bố thông tin tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017

Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 08:29

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng năm 2017..


IDICO-bao cao_tai_chinh_hop_nhat_6_thang_nam_2017

IDICO công bố thông tin tài chính năm 2016

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 01:00


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2016 như sau:

BCTC cong_ty_me_nam_2016

IDICO - Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán 2015

Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 02:34


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính hợp nhất...


IDICO-BCTC hop_nhat_2015__kiem_toan-_nen

IDICO - Báo cáo tài chính Công ty Mẹ đã kiểm toán 2015

Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 02:04


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính Công ty Mẹ...


IDICO-BCTC CTY_Me_2015_kiem_toan

IDICO-Báo cáo tài chính Tổng công ty Hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 01:06


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính Hợp nhất...

IDICO -_BCTC_hop_nhat_nam_2014_kiem_toan

IDICO-Báo cáo tài chính Công ty Mẹ đã kiểm toán năm 2014

Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 00:43


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông...

IDICO -_BCTC_CTY_ME_2014_-nen

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 3 trong tổng số 6