Tổng công ty IDICO-CTCP công bố Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất từ 1.3.2018 đến 30.9.2018

Thứ tư, 31 Tháng 10 2018 09:29


BCTC Cty_me_30-9-2018


BCTC 30.9.18_HOP_NHAT


** Chi tiết Báo cáo Tài chính:


** Công ty Mẹ  và Hợp nhất từ 1.3.2018 đến 30.9.2018 **

 

 


- Tổng công ty IDICO - CTCP -Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: