BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ TỪ 01/01/2015 ĐẾN 28/2/2018 - TIẾNG ANH

Thứ ba, 07 Tháng 8 2018 00:00

 

BCTC CONG TY ME - 01.01.2015-28.02.2018  English


** Báo cáo tài chính chi tiết **

- Tổng công ty IDICO -Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: