IDICO CÔNG BỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Thứ năm, 26 Tháng 7 2018 00:00


Ngày 25/7/2018 tại Trụ sở Tổng công ty IDICO-CTCP, Hội đồng quản trị IDICO đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7/2018.
 

Tại cuộc họp, HĐQT đã thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, kế hoạch thực hiện Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018:

 

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2018

Thực hiện 6 tháng/2018

Tỷ lệ %   TH 6th/   KH 2018

Tỷ lệ %   TH 6th/ Cùng kỳ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5=4/3)

(6)

1. Giá trị tổng sản lượng

Tr.đồng

5.972.231

2.987.064

50,00

86,00

a. Giá trị xây lắp

Tr.đồng

1.566.732

608.667

39,00

58,00

b. Giá trị SXCNVLXD

Tr.đồng

522.051

281.576

54,00

119,00

c. Giá trị tư vấn

Tr.đồng

32.303

13.743

43,00

72,00

d. Giá trị kinh doanh khác

Tr.đồng

3.851.145

2.083.078

54,00

95,00

2. Doanh thu

Tr.đồng

5.253.655

2.865.142

54,54

104,00

3. Lợi nhuận trước thuế

Tr.đồng

496.036

400.356

80,71

177,00

4. Nộp ngân sách

Tr.đồng

556.613

439.514

79,00

123,00

5. Giá trị đầu tư phát triển

Tr.đồng

3.127.438

887.235

28,00

106,00


2. Kế hoạch SXKD Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2018:


Đơn vị: Triệu đồng.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Kế hoạch năm 2018

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018

Kế hoạch quý III/2018

Ước thực hiện năm 2018

Tỷ lệ %   UTH2018/KH2018

Tỷ lệ %   UTH2018/ Cùng kỳ 2017

1. Giá trị tổng sản lượng

5.972.231

3.300.983

1.633.556

6.288.047

105,00

92,00

a. Giá trị xây lắp

1.566.732

961.960

416.245

1.570.627

100,00

84,00

b. Giá trị SXCNVLXD

522.051

287.237

158.871

568.813

109,00

124,00

c. Giá trị tư vấn

32.303

17.756

10.156

31.499

98,00

96,00

d. Giá trị kinh doanh khác

3.851.145

2.034.030

1.048.284

4.117.108

107,00

92,00

2. Doanh thu

5.253.655

2.758.713

1.370.465

5.615.859

107,00

100,00

3. Lợi nhuận trước thuế

496.036

238.129

178.348

617.373

124,00

111,00

4. Nộp ngân sách

556.613

348.979

181.345

788.493

142,00

116,00

5. Giá trị đầu tư phát triển

3.127.438

1.600.212

830.995

2.487.447

80,00

151,00


* Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

- Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Phú Mỹ II và Phú Mỹ II mở rộng: Tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Khu tái định cư KCN Hựu Thạnh: Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật để bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong Quý 4 năm 2018.

- Khu công nghiệp Hựu Thạnh: Tập trung hoàn thành công tác bồi thường GPMB diện tích còn lại (288/474ha) và tuyến đường vào khu công nghiệp, đảm bảo khởi công dự án trong năm 2018.

- Khu công nghiệp Cầu Nghìn: Hoàn thành san nền giai đoạn 1: 44ha; Tập trung bồi thường GPMB giai đoạn 2; Triển khai thi công các hạng mục Nhà máy xử lý nước thải và một số tuyến đường trục chính để thu hút đầu tư.

- Thủy điện Đak Mi 3: Tổ chức vận hành và khai thác đảm bảo hiệu quả, an toàn, đặc biệt trong mùa lũ năm 2018.

- Dự án Cảng KCN Mỹ Xuân A: Triển khai công tác rà phá bom mìn toàn dự án và thi công san nền giai đoạn 1 trong Quý 3/2018.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá các dự án hiện có của Tổng công ty, các đơn vị thành viên, Công ty con và tích cực tìm kiếm các dự án mới phù hợp với lĩnh vực kinh doanh chính, thế mạnh của IDICO như: Dự án khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng (thủy điện)...

                                                                   - Tổng công ty IDICO-CTCP-


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: