CÔNG BỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 NĂM 2018

Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 00:00

 

Tổng công ty IDICO công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018, kế hoạch tháng 6 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

 

Các chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2018

UTH tháng 5/2018

UTH 5 tháng /2018

Kế hoạch tháng 6/2018

UTH 6 tháng /2018

UTH tháng 5 so với KH

UTH 5 tháng so với KH năm 2018

UTH 6 tháng so với KH 2018


Tỷ lệ %

1. Giá trị sản lượng

- GT xây lắp

- GT SX CN-VLXD

- GT tư vấn

- GT kinh doanh khác

2. Chỉ tiêu tài chính

- Doanh thu

- Lợi nhuận trước thuế

- Nộp ngân sách

3. Giá trị đầu tư

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

 

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

Tr.đồng

5.972.231

1.566.732

522.051

32.303

3.851.145

 

5.253.655

496.036

556.613

3.127.438

526.099

133.829

47.319

3.005

341.946

 

438.681

33.660

49.389

138.592

2.354.404

441.022

225.120

9.178

1.679.084

 

2.355.826

268.377

258.875

619.843

533.697

163.540

48.925

3.230

318.002

 

437.204

75.502

47.344

605.219

2.893.512

604.562

274.042

12.408

2.002.500

 

2.793.027

344.879

313.573

1.214.047

104

107

93

102

104

 

104

94

101

88

39

28

43

28

44

 

45

54

47

20

48

39

52

38

52

 

53

70

56

39


Đặc biệt, 05 tháng đầu năm 2018, IDICO đã thu hút 03 dự án mới và 01 dự án mở rộng tại các Khu công nghiệp với diện tích cho thuê đất 15,12ha, trong đó Phú Mỹ II (2,93ha), Phú Mỹ II mở rộng (10ha), Quế Võ II (2,15ha), giá trị dòng tiền thu về dự kiến 210.603.115.765,13 tỷ đồng. Đang làm việc với 06 Nhà đầu tư đến từ các quốc gia Pháp, Hà Lan, Đức… với diện tích đất quan tâm thuê khoảng 33ha.


Trong tháng 6 năm 2018, IDICO tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, san nền và xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hựu Thạnh - Long An (524,14 ha) và Khu công nghiệp Cầu Nghìn - Thái Bình (184,07ha) để đưa vào vận hành khai thác vào năm 2019.

- Tổng công ty IDICO-CTCP -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: