Tổng công ty IDICO - Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán ngày 31 tháng 12 năm 2017

Thứ tư, 30 Tháng 5 2018 01:56


Tổng công ty IDICO - CTCP tiến hành công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:


IDICO-BCTC 2017 DA KIEM TOAN 31-12.2017

 

** Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 31/12/2017 **

- Tổng công ty IDICO -Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: