Bộ Xây dựng thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của IDICO

Bộ Xây dựng thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của IDICO

Thứ hai, 12 Tháng 2 2018 08:05

 

Ngày 12/2/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 315/BXD-QLDN thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của IDICO với nội dung chi tiết như sau:


315


315-2


Phu Luc

 

- Tổng công ty IDICO - 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: