Thông báo kết quả bán cổ phần bổ sung cho nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tại Tổng công ty IDICO

Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 02:55


2837-1

 

2837-2


- Tổng công ty IDICO -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: