Thông báo kết quả bán cổ phần bổ sung cho nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tại Tổng công ty IDICO

Thông báo kết quả bán cổ phần bổ sung cho nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tại Tổng công ty IDICO

Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 02:55


2837-1

 

2837-2


- Tổng công ty IDICO -


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: