Liên hệ phòng đầu tư IDICO

Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu -
Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (+84.28) 39312660
Fax: (+84.28) 39312705
Email: dautu@idico.com.vn

 

Cong ty_IDICO-MCI

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và phát triển vật liệu IDICO

tại KCN Nhơn Trạch I - Đồng Nai. Ảnh: IDICO-MCI.