Liên hệ phòng đầu tư IDICO

Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu -
Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (+84.28) 39312660
Fax: (+84.28) 39312705
Email: dautu@idico.com.vn

- Tư vấn quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp;

- Tư vấn đấu thầu về xây lắp, cung cấp vật tư và mua sắm máy móc thiết bị;

- Lập và thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện, nông nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp;

- Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện, lắp đặt phần điện và thiết bị điện công trình;

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;

- Thiết kế Quy hoạch xây dựng công trình;

- Đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển nhà và công trình hạ tầng đô thị;

- Thí nghiệm các loại vật liệu xây dựng và cơ học đất;

- Kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị; kiểm định chất lượng các công trình xây dựng;

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông, nông nghiệp.

- Khai thác, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới về công nghệ thông tin, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng, đào tạo nghề, bồi dưỡng nghiệp vụ;

- Xây dựng thực nghiệm các công trình thuộc các dự án thử nghiệm công nghệ mới hoặc thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học; cải tạo, duy tu, trùng tu các công trình văn hóa và bảo tồn lịch sử;


QH Son_My_Ham_Tan_-_Binh_Thun

Quy hoạch Sơn Mỹ - Hàm Tân - Bình Thuận. Ảnh: IDICO.