Tên công ty:
Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH một thành viên (IDICO)
Địa chỉ:
151 ter Nguyễn Đình Chiểu - Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (+84) 28 39312660    
Fax: (+84) 28 39312705