Dự án

Liên hệ phòng đầu tư IDICO

Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu -
Phường 6, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: (+84.28) 39312660
Fax: (+84.28) 39312705
Email: dautu@idico.com.vn

Khu công nghiệp

1. Vị trí              : Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

 
2. Diện tích      : 309,4 ha      

 
3. Chủ đầu tư  :
Tổng công ty IDICO  

4. Thời gian vận hành: 2003 - 2053
 

5. Tình hình cho thuê đất: đã lấp đầy 100% diện tích.

1. Vị trí              : Xã Mỹ XuânHuyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  
2. Diện tích      : 302,40 ha      

  
3. Chủ đầu tư  : Tổng công ty IDICO  


4. Thời gian vận hành: 2002 - 2052
 

5. Tình hình cho thuê đất: đã lấp đầy 100% diện tích.

1. Vị trí:  Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.


2. Diện tích đất: 620,6 ha 


3. Chủ đầu tưTổng công ty IDICO


4. Thời gian vận hành: 2005 - 2055

 
   

1. Vị trí              : Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

2. Quy mô        : 227,41ha

 

3.Chủ đầu tư   : IDICO-CONAC


4. Thời gian vận hành: 1998 - 2062

 1. Vị trí:  Xã Hiệp Phước,Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.


 2. Diện tích đất: 381,87 ha 


 3. Chủ đầu tư: IDICO-URBIZ


 4. Thời gian vận hành: 1998 - 2048


 5. Tình hình cho thuê đất: đã lấp đầy 100% diện tích.

1. Vị trí:  KCN Quế Võ II - Tỉnh Bắc Ninh.


2. Diện tích đất Công nghiệp: 269,58 ha 


3. Chủ đầu tư: QUE VO-IDICO


4. Thời gian vận hành: 2008 - 2058