Tin cổ phần hóa

Cổng bố thông tin doanh nghiệp 2017

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 06:35

 

Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam -TNHH Một thành viên (IDICO) tiến hành công bố thông tin doanh nghiệp (Ban hành theo nghi định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước)

Cong-bo-TT 1600x400

IDICO công bố thông tin tài chính năm 2016

Thứ sáu, 19 Tháng 5 2017 01:00


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV (IDICO) tiến hành công bố thông tin tài chính doanh nghiệp năm 2016 như sau:

BCTC cong_ty_me_nam_2016

IDICO tổ chức hội nghị đại biểu người lao động thông qua phương án cổ phần hóa

Thứ tư, 07 Tháng 12 2016 06:57

 

Thực hiện công tác cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ cũng như việc thực hiện Quyết định của Bộ Xây dựng về cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO).

Hoi du_PA_CPH

IDICO BÁO CÁO TÓM LƯỢC DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA

Thứ hai, 28 Tháng 11 2016 01:43


Để hoàn thiện Phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV trình Bộ Xây dựng phê duyệt, đề nghị các Phòng, Ban, Chi nhánh thuộc Tổng công ty, IDICO-URBIZ và IDICO-ICC thực hiện...
 

IDICO PACPH

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của IDICO tại Tổng công ty Miền Trung CTCP

Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 01:31


Thông báo kết quả bán cổ phần của IDICO tại Tổng công ty Miền Trung CTCP theo văn bản số 1185/TB-SGDHCM ngày 23/11/2016.

kq ban_dau_gia_CP_cosevco

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty IDICO tại Tổng công ty Miền Trung CTCP

Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 03:37

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty IDICO tại Tổng công ty Miền Trung - Công ty cổ phần
 

IDICO thoai_von_Cosevco_trang_chu

Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)

Thứ ba, 11 Tháng 10 2016 02:21

Nhằm minh bạch thông tin trong hoạt động SXKD Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam ban hành Quy chế công bố thông tin bao gồm 04 Chương, 27 Điều.

cong bo_thong_tin

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 2