Tin cổ phần hóa

Thông báo kết quả bán cổ phần bổ sung cho nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn tại Tổng công ty IDICO

Thứ ba, 28 Tháng 11 2017 02:55


Trên cơ sở biên bản họp ngày 14/11/2017 giữa Bộ Xây dựng với các nhà đầu tư về đàm phấn giá mua cổ phần cho nhà đầu tư đã đăng ký tham gia mua cổ phần nhà đâu tư chiến lược và số lượng cổ phần bán bổ sung.....thông báo kết quả như sau:


TB SO_2837_BXD

Tổng công ty IDICO - Thông báo kết quả chào bán cổ phần chưa bán hết

Thứ hai, 27 Tháng 11 2017 07:19


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) thông báo kết quả chào bán số cổ phần chưa bán hết vào lúc 9h ngày 27/11/2017/...


IDICO- TB_KQ_CHAO_BAN_CP_CHUA_BAN_HET

Thông báo của SGD chứng khoán Hà Nội về đính chính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cổ phần của Tổng công ty IDICO

Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 06:46

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xin đính chính thông báo số 1501/TB-SGDHN ngày 17/11/2017 về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch....


02-11-17-14-53-20 23-03-17-14-44-49_Thong_bao

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty IDICO

Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 08:08


Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có văn bản số 1501/TB-SGDHN ngày 17/11/2017 về việc Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch của Tổng công ty IDICO....


IDICO-TB NGAY_GIAO_DICH_DAU_TIEN_TAI_SGDHN

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội - Thông báo về việc chấp thuận đăng ký của Tổng công ty IDICO giao dịch cổ phần

Thứ hai, 20 Tháng 11 2017 07:48

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 940/QĐ-SGDHN ngày 17/11/2017 về việc thông báo việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phần của Tổng công ty IDICO....


IDICO- QD_NIEM_YET

IDICO - QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HÊT

Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 04:27


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - ban hành quyết định số 114//QĐ-TCT ngày 10/11/2017 về ban hành quy chế  đấu giá bán thỏa thuận cổ phần không bán hết...


IDICO- Quy_che_DAU_GIA_BAN_THOA_THUAN_CP_CHUA_BAN_HET

IDICO - PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CÔNG KHAI SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN KHÔNG BÁN HẾT CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 04:12Nghị quyết số 71/NQ-TCT ngày 10/11/2017 về phê duyệt phương án chào bán công khai số lượng cổ phần không bán hết cho các nhà đầu tư....


IDICO- PHUONG_AN_CHAO_BAN_CP_CHUA_BAN_HET

<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 trong tổng số 5