IDICO Công bố thông tin Báo cáo tài chính; Giải trình biến động lợi nhuận sau kiểm toán của báo cáo tài chính từ 01/3/2018 đến 30/6/2018

Thursday, 30 August 2018 08:10


427-CBTT BCTC 2018


428 - giai trinh bien dong loi nhuan


** Chi tiết báo cáo tài chính từ 1.3.2018 đến 30.6.2018 **

- Tổng công ty IDICO - CTCP -Newer news items:
Older news items: