IDICO công bố Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính năm 2017

IDICO công bố Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính năm 2017

Friday, 30 March 2018 03:12


Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - CTCP (IDICO) tiến hành công bố Báo cáo tài chính doanh nghiệp kết thúc năm tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2017 như sau:


BCTC KetThuc_nam_2017


** Thông tin chi tiết Báo cáo tài chính kết thúc năm Tài chính 31/12/2017 **

- Phòng Tài chính kế toán IDICO -Newer news items:
Older news items: