Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm và làm việc với IDICO (năm 1997)

 • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm và làm việc với IDICO (năm 1997)
 • Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thăm và làm việc với IDICO (1997)
 • Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và làm việc với IDICO (năm 1997)
 • Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc với IDICO(năm 2002)
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với IDICO năm 2003
 • Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm và làm việc với IDICO năm 2007
 • Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân thăm Công trình Thuỷ điện Srok Phu Miêng năm 2006
 • Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tham dự lễ khởi công công trình Thủy điện Đak Mi 4 - tỉnh Quảng Nam năm 2007
 • Tiếp đón Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ ngăn Sông thuỷ điện Đak Mi 4 - Quảng Nam (năm 2008)
 • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với IDICO năm 2009
 • Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng thăm và làm việc với IDICO Tháng 10/2012