CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 10 IDICO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Friday, 20 April 2018 00:00


Ngày 20/04/2018, tại khách sạn Cửu Long số 52 đường Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO (IDICO-INCO10) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 3.429.575 cổ phần, chiếm 97,99% cổ đông có quyền biểu quyết.


 IDICO-INCO10 -_A_Dao_Tien_Phat_bieu_chi_dao

Ông Đào Minh Tiến - PTGĐ IDICO kiêm Chủ tịch HĐQT IDICO-INCO10 phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Tại Đại hội, ông Đào Minh Tiến - Chủ tịch HĐQT IDICO-INCO10 đã trình bày báo cáo của HĐQT về việc đánh giá công tác quản lý, sản xuất kinh doanh năm 2017 của Lãnh đạo Công ty; Bà Trần Thị Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Đại hội đã được nghe Ban điều hành Công ty trình bày các tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, mức chi trả thù lao và việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT, BKS; một số nội dung quan trọng khác...


Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chính như sau:


   
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương hướng thực hiện kế hoạch năm 2018 với các giải pháp cơ bản: i) Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty theo phương án đã được Tổng công ty IDICO chấp thuận; ii) Tập trung tiếp thị tìm kiếm việc làm để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; iii) Tăng cường công tác quản lý, chú trọng quản lý chi phí - giá thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng; iv) Nghiên cứu đầu tư một số dự án, xây dựng, sản xuất... đa dang hóa ngành nghề để đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc IDICO-INCO10 vào HĐQT;

- Bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Tiến vào Ban kiểm soát và giữ chức Trưởng Ban kiểm soát; ông Trần Nguyễn Anh Đức vào Ban kiểm soát;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.


 IDICO-INCO10 bieu_quyet
Đai hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.


Vào buổi chiều cùng ngày, IDICO-INCO10 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Tại Hội nghị, người lao động đã được tham gia góp ý xây dựng định hướng chiến lược vì sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

 

- Tổng công ty IDICO - CTCP -


Newer news items:
Older news items: