Tổng Cty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam

PROJECTS

CONTACT OFFICE INVESTMENT IDICO

Add: 151ter Nguyen Đinh Chieu, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh city
Tel: (+84.8) 38438883   Fax (+84.8) 39312705 
Email: headoffice@idico.com.vn