Xây lắp nhà xưởng Công ty thép Pomina -KCN Phú Mỹ 1 - Bà Rịa Vũng Tàu

Lượt xem: 100
Tổng diện tích: _
Tiến độ thi công _
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thép Pomina
Vị trí: KCN Phú Mỹ 1- BR-VT
Thời gian hoàn thành: _

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1- Bà Rịa Vũng Tàu

Tên dự án: Nhà máy luyện phôi thép - Công ty cổ phần thép Pomina

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thép Pomina

Nhà thầu thi công xây dựng: IDICO-URBIZ

Liên hệ