Thuỷ điện Đakmi 4 - Quảng Nam

Lượt xem: 100
Công suất: _
Tiến độ thi công _
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Vị trí: Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam.
Thời gian hoàn thành: _

Công trình Thủy điện Đak Mi 4 công suất 190MW được xây dựng trên thượng nguồn sông Vu Gia, thuộc xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Công trình gồm 02 bậc, bậc trên Đak Mi 4a công suất 148MW và bậc dưới Đak Mi 4b công suất 42MW, sản lượng điện bình quân hàng năm cung cấp cho lưới điện Quốc gia là 752 triệu kWh.

Công trình được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và phát lệnh khởi công ngày 21/4/2007. Qua hơn 4 năm thi công xây dựng, toàn thể cán bộ kỹ sư, công nhân viên lao động của IDICO và các đơn vị tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công xây lắp tập đã không quản gian khó, ngày đêm hoàn thành công trình.

Liên hệ

151ter Nguyen Đinh Chieu - District 3 - HCM city - Viet Nam

(+84) 8 39312660 (+84) 8 39312705

dautu@idico.com.vn