Thi công công trình Nhà máy ximăng Bình Phước

Lượt xem: 100
Tổng diện tích: _
Tiến độ thi công _
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Ximăng Hà Tiên 1
Vị trí: Bình Phước
Thời gian hoàn thành: 12/2009

Chủ Đầu tư: Công ty cổ phần Ximăng Hà Tiên 1
Gói thầu thi công: 7D - Thi công Xây dựng các hạng mục còn lại của Dây chuyền sản xuất Clinker - Dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy Ximăng Bình Phước
Nhà thầu thi công: IDICO
Giá trị gói thầu: 227,985 tỷ VNĐ
Thời gian thi công: 480 ngày
Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2009

Liên hệ