Dự án Trạm biến áp 110/22KV Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5

Lượt xem: 100
Công suất: _
Tiến độ thi công _
Chủ đầu tư: _
Vị trí: Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai
Thời gian hoàn thành: 2013

1. Thông tin sơ lược về dự án:
- Vị trí : KCN Nhơn Trạch 5 - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai
- Công suất trạm: 2 x 63MVA = 126MVA
- Cấp điện áp : 110/22KV
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO

2. Mục tiêu của Dự án: Tăng cường khả năng cung cấp điện cho các phụ tải của các nhà đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 và khu công nghiệp lân cận.

3. Tiến độ đầu tư của Dự án: Kế hoạch đến năm 2013 đầu tư hoàn thành gồm 2 máy x 63MVA, đạt công suất 126MVA:

Giai đoạn 1 (Hoàn thành năm 2011).

 • Công suất : Lắp đặt 01 MBA 63MVA.
 • Số lộ 110 kV : 02 lộ ( từ Trạm biến p 220kV Long Thành).
 • Số lộ 22kV : 05 lộ.
 • Công suất : Lắp đặt 01 MBA 63MVA.
 • Số lộ 110 kV : 02 lộ ( từ Trạm biến áp 220kV Long Thành).
 • Số lộ 22kV : 05 lộ.
 • Các giải pháp điều khiển, SCADA, PCCC cho MBA lắp mới và các giải pháp xây dựng liên quan.
 • Hệ thống phân phối 22KV cấp điện cho các nhà đầu tư: 4,5 Km.
 • Đường dây 110 kV đấu nối vào trụ rẽ nhánh của đường dây 110kv Long Thành - KCN Dệt May : 160m.

Giai đoạn 2 (Dự kiến hoàn thành năm 2012).

 • Công suất :Lắp đặt thêm 01 MBA 63MVA cho giai đoạn này.
 • Số lộ 22kV : 06 lộ.
 • Hệ thống phân phối 22KV cấp điện cho các nhà đầu tư: 9,1 Km.

4. Tình hình thực hiện:
- Ngày 19/10/2011 Công ty đã ký hợp đồng mua bán điện với Công ty điện lực Nhơn Trạch.
- Ngày 20/10/2011 công ty đã đóng điện thành công và đưa vào sử dụng máy biến áp 63MVA số 1 cung cấp điện cho KCN Nhơn Trạch 5.

Liên hệ

151ter Nguyen Đinh Chieu - District 3 - HCM city - Viet Nam
(+84) 8 39312660 (+84) 8 39312705
dautu@idico.com.vn