Dự án Thuỷ điện Đak Mi 4c - tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 100
Công suất: _
Tiến độ thi công _
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Vị trí: Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam
Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2012

1. Vị trí: Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam

2. Công suất: 18MW

3. Tổng mức đầu tư: trên 1.000 tỷ đồng

4. Chủ đầu tư và tổng thầu: Tổng công ty IDICO

5. Mô tả:
Dự án Thủy điện Đak Mi 4c - tỉnh Quảng Nam tận dụng nguồn nước ở bậc thang thứ 3 của thủy điện Đak Mi 4 được xây dựng trên sông Ngọn của Thu Bồn thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có công suất 18MW.

6. Tiến độ:
- Khởi công ngày 28/11/2008.
- Ngăn sông tích nước ngày 02/3/2010.
- Dự kiến phát điện: Tháng 6/2012

Liên hệ

151ter Nguyen Đinh Chieu - District 3 - HCM city - Viet Nam
(+84) 8 39312660 (+84) 8 39312705
dautu@idico.com.vn