Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng

Lượt xem: 100
Công suất: _
Tiến độ thi công _
Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
Vị trí: Lộc Ninh, Bình Long, Phước Long - tỉnh Bình Phước
Thời gian hoàn thành: _

▪ Công suất: 51MW
▪ Vị trí: Thuộc huyện Lộc Ninh, Bình Long, Phước Long - tỉnh Bình Phước
▪ Tổng mức đầu tư: 1.048 tỷ đồng.
▪ Chủ đầu tư và tổng thầu: Tổng công ty IDICO

Đơn vị quản lý: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 11/2003 và hoàn thành, chính thức phát điện hòa vào lưới quốc gia vào tháng 12 /2006. Đây là công trình thủy điện đầu tiên do IDICO làm chủ đầu tư, tổng thầu thi công xây dựng và quản lý vận hành. Công trình được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ và năng lực quản lý điều hành. Hiện nay 2 tổ máy đang phát điện ổn định, đạt sản lượng cao.

Liên hệ

151ter Nguyen Đinh Chieu - District 3 - HCM city - Viet Nam
(+84) 8 39312660 (+84) 8 39312705
dautu@idico.com.vn