Dự án Thuỷ điện Đakmi 3 - Tỉnh Quảng Nam

Lượt xem: 100
 • Công suất: _
  Tiến độ thi công _
  Chủ đầu tư: Tổng công ty IDICO
  Vị trí: Tỉnh Quảng Nam
  Thời gian hoàn thành: _

  Vị trí: Huyện Phước Sơn - Tỉnh Quảng Nam

  Công suất: 54MW, lượng điện năng trung bình hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia là 220,5 triệu kWh.

  Tổng mức đầu tư: 1.304 tỷ đồng

  Chủ đầu tư và tổng thầu: Tổng công ty IDICO


  Công trình Thủy điện Đak Mi 3, Bậc dưới của Thủy điện Đak Mi 1, nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đánh giá là một trong những công trình có hiệu quả kinh tế cao, trong hệ thống thuỷ điện trên sông Vu Gia - Thu Bồn. Công trình khi đi vào hoạt động sẽ phát huy được mục tiêu khai thác lợi ích tổng hợp cả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, mức độ ảnh hưởng về bồi thường, tái định cư thấp.

  Liên hệ

  151ter Nguyen Đinh Chieu - District 3 - HCM city - Viet Nam
  (+84) 8 39312660 (+84) 8 39312705
  dautu@idico.com.vn