Dự án BOT quốc lộ 1A đoạn An Sương An Lạc - TP.HCM

Lượt xem: 100
Chiều dài: _
Tiến độ thi công _
Chủ đầu tư: Liên doanh giữa IDICO với CIENCO 6
Vị trí: An Sương An Lạc - TP.HCM
Thời gian hoàn thành: _

Quy mô dự án:
▪ Chiều dài tuyến: 16 km
▪ Giá trị đầu tư: 812 tỷ đồng.
Chủ đầu tư: Liên doanh giữa IDICO với CIENCO 6, tỷ lệ góp vốn là: IDICO góp 86%, CIENCO6 góp 14%.
Dự án đã đi vào vận hành và thu phí từ tháng 1/2005. Đây là con đường huyết mạch nối liền các tỉnh Miền Tây về Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.
Đơn vị quản lý vận hành: Công ty cổ phần BOT An Sương An Lạc -IDICO

Liên hệ